predaj domén
 
Máte už účet ?

Registrácia nového užívateľa

Zabudnuté heslo?

Posledné domény odchytené cez náš Backorder :

- chiropraxia.sk - 25.09.2022
- topanka.sk - 23.09.2022
- interstore.sk - 21.09.2022
- termopradlo.sk - 20.09.2022
- orlambulancia.sk - 15.09.2022
- osobnapozicka.sk - 14.09.2022
- zastavka.sk - 05.09.2022
- woodie.sk - 03.09.2022
- textilnagalanteria.sk - 03.09.2022
- detskepostele.sk - 30.08.2022
- eplanet.sk - 28.08.2022
- grilujem.sk - 26.08.2022
- cbdschop.sk - 26.08.2022
- tyre.sk - 25.08.2022
- odkaz.sk - 24.08.2022
- horse.sk - 23.08.2022
- veterinarka.sk - 22.08.2022
- hasiacepristroje.sk - 21.08.2022
- riady.sk - 20.08.2022
- balkona.sk - 19.08.2022
- klas.sk - 19.08.2022
- uradnepreklady.sk - 16.08.2022
- slamky.sk - 14.08.2022
- ekobio.sk - 14.08.2022
- kolobezka.sk - 13.08.2022
- moj.sk - 12.08.2022
- prirodnemydla.sk - 09.08.2022
- modrykomik.sk - 08.08.2022
- e-filip.sk - 07.08.2022
- prvaliga.sk - 06.08.2022
predaj domén


- vinoteky.sk
- lacny.shop
- levny.shop
- japanracing.cz
- japanracing.sk
- lucasoil.sk
- lucasoil.cz
- racingwheels.sk
- financnauniverzita.sk
- jod.skZistenie Google PageRank - u

Zistenie PageRank -u stránky


Posledné zisťované PageRanky stránok:

Čo je to PageRank?


PageRank je algoritmus analýzy odkazov (hodnota dôležitosti webových stránok) , ktorý priraďuje hodnotu každému prvku v množine navzájom odkazmi prepojených stránok ako WWW za účelom ohodnotenia relatívnej významnosti dokumentu v tejto množine. PageRank označuje toto číselné ohodnotenie. (Meno algoritmu sa dá preložiť ako "hodnotenie stránky" alebo tiež "Pageovo ohodnotenie". Podľa vyjadrenia spoločnosti Google bol algoritmus pomenovaný práve po Pageovi.)

Google definuje PageRank ako: "PageRank interpretuje link zo stránky A na stránku B ako hlas stránky A za stránku B. Google však zohľadňuje viac ako len čisté množstvo odkazov na Vašu stránku. Tak isto analyzuje stránku z ktorej hlas prišiel. Hlasy zo stránok, ktoré sú samé o sebe "dôležité" vážia viac ako hlasy iných stránok."
Algoritmus využíva štruktúru hypertextových odkazov ako vzájomné "odporúčanie" stránok, nie nepodobné hodnoteniu vedeckých prác podľa počtu citácií. Narozdiel od sledovania počtu citácií ale posúva tento princíp ešte ďalej: hodnotenie stránky sa nepočíta z prostého počtu odkazov, ktoré na ňu vedú, ale berie sa do úvahy aj hodnotenie odkazujúcich stránok. Ohodnotenie stránky podľa PageRank môže dosiahnuť najviac 10 bodov.

Pre tvorcov webových stránok to znamená toľko, že čím väčší je náš PageRank, tým väčšiu dôležitosť stránke prideľuje Google a iné vyhľadávače. A čím je dôležitosť väčšia, tým vyššie je umiestnenie medzi výsledkami vyhľadávania. Samozrejme to nie je jediné kritérium, ktoré stránky posúva medzi výsledkami vyššie, Google ich má cca 100. Druhou výhodou je, že vyhľadávač prehľadáva najviac stránky, ktoré majú najväčší PageRank. Google aktualizuje PageRank cca v 3-mesačnom intervale. PageRank (PR) je spôsob, akým Google meria dôležitosť stránky. Google predpokladá, že ak jedna stránka odkazuje na inú, hlasuje tým za jej dôležitosť. Takže, čím viac hlasov jedna stránka má, tým je dôležitejšia, má vyšší PageRank. Nejde však len o počet odkazov. Záleží aj na tom, aký PageRank a koľko odkazov má stránka, ktorá odkazuje.
1. PageRank sa neurčuje pre celý web, ale pre každú stránku zvlášť.
2. PageRank stránky j sa neprenáša na stránku i celý, ale je podelený počtom odkazov na stránke j a ešte znížený o damping faktor d.
3. PageRank stránky je určený na základe PageRankov stránok odkazujúcich na počítanú stránku.
Pokiaľ hovoríme o PageRanku web stránky, môžeme myslieť na dve rozdielne veci. Jednak môžeme hovoriť o reálnom PageRanku (real PR) alebo o Toolbar PageRanku (TBPR - ToolBar PageRank alebo GTPR - Google Toolbar PageRank). Reálny PageRank je pravdepodobne dôležitý pre umiestnenie stránok vo výsledkoch hľadania. Lenže táto hodnota sa nedá nijak zistiť, Google túto informáciu nezverejňuje. PageRank je obchodná značka Google, Inc. a algoritmus je patentovaný (Patent v USA 6285999) Stanfordovou univerzitou. Google však prevádza reálny PageRank na škálu od 0 do 10 = Toolbar PageRank, ktorú zverejňuje vo svojom Toolbar-i. Reálny PageRank sa prevádza na toolbarový logaritmicky, čo teda znamená, že rozdiel medzi vyššími PR (PR8 vs. PR7) je väčší ako rozdiel medzi nižšími (PR3 vs. PR2). Ako zvýšiť PageRank stránky? Z uvedeného by to malo byť ihneď jasné, že PageRank sa zvyšuje získavaním spätných odkazov na stránku.

Google Inc. je vlastníkom ochrannej známky Google PageRank™. Tieto stránky nie sú s Google Inc prepojené .

niektoré informácie boli použité zo stránky www.seochat.sk/google-pagerank
        All rights reserved ©2022 kupadomeny.sk - odchyt,predaj domén podpora@kupadomeny.sk  

>